Chia sẻ facebook Google + Twitter Linkedin Pinterest. 1. 3.

14:58:27 20-02-2019 | Lượt xem: 28159 Thuế là gì, Đặc điểm của thuế, Vai trò của thuế, Phân loại thuế .

Thuế giá trị gia tăng là gì? Lợi nhuận sau thuế = Tổng toàn bộ doanh thu – ( 30% tiền đầu tư hoạt động + 10%VAT) – 20% số tiền đóng thuế TNDN. Tác dụng của thuế. Các tìm kiếm liên quan đến thuế là gì: khái niệm thuế, ý nghĩa của thuế, đặc điểm của thuế, tác dụng của thuế, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, bản chất của thuế, thuế là gì gdcd 9, phí là gì . 15 vấn đề cơ bản về thuế tncn bạn nên biết. Lý lo gì cần phải khấu trừ thuế giá trị gia tăng? Đặc điểm của khấu trừ thuế ; 3.2. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Chúng ta … Lợi nhuận sau thuế là gì, cách tính lợi nhuận sau thuế. Thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo luật của mỗi tổ chức, cá nhân đối với nhà nước, không hoàn trả trực tiếp ngang giá, nhưng được dùng để trang trải các chi phí vì lợi ích chung của toàn dân như: quốc phòng, an ninh, giao thông, giáo dục, y tế…

3.3. Doanh nghiệp tôi mới thành lập cần nộp các khoản thuế nào? Thời điểm nào thì công ty sẽ bắt đầu nộp thuế…. Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Vậy Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là gì? 2. Khái niệm thuế là gì ? nhiều câu hỏi liên quan đến thuế mà website https://ketoanmvb.com đã nhận được trong thời gian qua như: thuế là gì? Bàn luận các vấn đề xoay quanh về khấu trừ thuế ; 3.1. Giải thích khấu trừ thuế là gì?