vender synonyms, vender pronunciation, vender translation, English dictionary definition of vender. Een vendor loan biedt de verkoper de sleutel tot een hogere verkoopopbrengst, maar het brengt ook onzekerheid met zich mee. vendor definition: 1. someone who is selling something: 2. someone who is selling something: 3. a person or company…. Inhoud: woordenboek | ; gerelateerd | 2. vending machine. Een verkoper doet er goed aan om bij het verstrekken van een vendor loan zoveel mogelijk zekerheden te bedingen. Soms wenst de verkoper zelf een vendor loan toe te staan om de overname door een koper die hij goed kent en in … Vendor definition is - one that vends : seller. Rhymes: -ɛndə(ɹ) Noun []. The vendor recipe system allows the player to sell items to any town vendor in exchange for a multitude of currency items and equipment.Each recipe requires semi-specific items or combinations of items be put into the sell window at the same time, and the outcome will … Vendor loans komen vaak voor bij de verkoop van een onderneming aan een privépersoon of aan een financiële koper. vender (plural venders) . English [] Pronunciation []. Define vender. Engels - Nederlands vertaling van 'vendor' Vertaling van vendor. Alternative spelling of vendor. How to use vendor in a sentence. Om te kunnen spreken van vendor lock-in dient er bovendien sprake te zijn van een superieur of beter alternatief waar de klant naar zou willen overstappen. Learn more. n. Variant of vendor. Waarom een vendor loan?

Dat is maatwerk waarbij een goede overnameadviseur of jurist zijn geld dubbel en dwars waard kan zijn. Vendor lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak. n. 1. a person or agency that sells.